Dokumenty | IM 2010

Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Statut Stowarzyszenia

Zasady nabywania strojów klubowych

Zasady wymiany stroju klubowego

Regulamin rozdziału butów

Regulamin promocji finansowej

Aneks do regulaminu promocji finansowej

Regulamin płacenia składek członkowskich Stowarzyszenia Triathlonowego IM 2010

Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia Triathlonowego IM 2010

Lista członków Stowarzyszenia

Uwaga!

Składki członkowskie należy wpłacać na:
STOWARZYSZENIE TRIATHLONOWE IM 2010
uL. Bema 1 m 15
05-820 Piastów
rachunek nr: 31 1140 2017 0000 4402 1139 6233

W związku z zapytaniami – potrzebny jest podpis odręczny (najlepiej przesłać oryginał listem na adres : Adam Krzesak, 05-820 Piastów, ul. Bema 1/15), ale można na razie podesłać skan na adres im2010@wp.pl (a oryginał doręczyć później).

Dokumenty za rok 2011

Social Share Toolbar

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.